Barn & ungdom Equmenia

För barn i alla åldrar

Fr.o.m. 2018 heter församlingens ungdomssektion inte SMU längre utan Equmenia Östervåla. Att vi bytt namn beror på att vi är en del av det nya samfundet Equmeniakyrkan och dess ungdomsförbund Equmenia. Både samfundet och ungsdomsförbundet är bildat av de tidigare samfunden Svenska missionsförbundet, Svenska baptistsamfundet och Metodisktkyrkan.

Riksorganisationen vi tillhör heter:

Vi jobbar med barn i alla åldrar ända upp i sen tonår.
Välkommen du med! Som deltagare – eller ledare.