Barn & ungdom Equmenia

För barn i alla åldrar

Fr.o.m. 2018 heter församlingens ungdomssektion inte SMU längre utan Equmenia i Harbo och Östervåla. Att vi bytt namn beror på att vi är en del av det nya samfundet Equmeniakyrkan och dess ungdomsförbund Equmenia. Både samfundet och ungsdomsförbundet är bildat av de tidigare samfunden Svenska missionsförbundet, Svenska baptistsamfundet och Metodisktkyrkan.

Equmenia i Harbo och Östervåla är våra respektive församlingars gemensamma förening för barn- & ungdomsverksamhet.

På den här hemsidan hittar du information om verksamheten i Östervåla.
Om du vill veta vad som händer i Harbo finns en länk här: Equmenia i Harbo och Östervåla.

Riksorganisationen vi tillhör heter:

Vi jobbar med barn i alla åldrar ända upp i sen tonår.
Välkommen du med! Som deltagare – eller ledare.