SMU (idrott)

Fredagar i Sporthallen

Kom till sporthallen och gör vad du vill. Bollsport, gymnastik, lekar…

Klass 1 – 6 kl. 19.00 – 20.00

Kontakt

Per Martinsson

070-373 67 01