Medlemskap

Är du deltagare eller ledare i någon av Equmenia Östervålas verksamheter? Kom ihåg att betala medlemsavgiften!

Alla deltagare och ledare i Equmenias aktiviteter bör betala medlemsavgiften, eftersom det ger oss resurser att göra en så bra verksamhet som möjligt tack vare de pengar vi får in genom avgiften och genom bidrag vi får från kommun och stat för våra medlemmar.

Kostnad

225 kronor per person och år, familjepris 500 kr per år.

Betala till Bankgiro 771-1633, eller med Swish: 123 081 16 38.
Märk inbetalningen med namnet på den du betalar för – och skicka gärna ett mejl till elingustafssn@gmail.com när du gjort det (utan ”o” i mejladressen).

Observera

Om du betalat medlemsavgift under vårterminen behöver du inte göra det igen på hösten. Ifall du är osäker på om du gjort det eller inte kan du skicka en fråga till elingustafssn@gmail.com när du gjort det (utan ”o” i mejladressen).