150-årsjubileum

Församlingen firade 150-årsjubileum under 2010!

År 1860 bildades Östervåla Missionsförening, som senare ändrade namnet till Östervåla Missionsförsamling.

De 150 åren markerades särskilt 9-10 oktober:
Lördag 16.00 med ett samkväm för medlemmar, utvandrade medlemmar och särskilt inbjudna gäster. Bl a medverkade distrikstföreståndaren i Mälardalens distrikt, Helén Friberg.

Senare på lördagkvällen, kl 22.00 med en ungdomssamling där bl a Niklas Björklund medverkade.
På söndag förmiddag kl 11.00 hölls en ekumenisk högtidsgudstjänst, i vilken svenska Missionskyrkans missionsföreståndare, Göran Zettergren predikade.
Festligheterna avslutades på söndagen kl 18.00 i en sång- och muskikgudstjänst.

Ett nytryck av minnestidsskriften ”Tro och gärning” som skrevs till 100-årsjubiléet 1960 gavs ut tillsammans med en ny minnesskrift, med återblick över de senaste 50 åren; ”Tacksamhet och hopp”.