Församlingsstyrelsen

Styrelsens ledamöter

Ordförande

Johannes Åverling

Ledamöter

Kersti Borgestig Nilsson
Rolf Edlund
Patrik Lindberg
Kerstin Selgeryd
Barbro Öman
Göran Öman