Bönen

Församlingen tror på bönens kraft för att åstadkomma förändringar för människor och situationer och vill därför arbeta aktivt med bön genom att:

  • Avsätta tid för bön   
    • Gemensamma bönesamlingar flera gånger i veckan   
    • Bönesamling innan gudstjänst   
    • En gång per termin organisera ett bönedygn
  • Fokusera på gemensamma böneämnen
  • Uppmuntra till bönegrupper
  • Be för varandra