Gemenskapen

Församlingen vill ha en varm, öppen och ärlig gemenskap där alla känner sig välkomna genom att:

  • Göra mer saker tillsammans 
    • Läger och gemenskapsdagar/kvällar 
    • Arbeta tillsammans i praktiska projekt
  • Innesluta nya människor  − Se till att folk blir sedda när de kommer till kyrkan