Medlemmarna

Församlingen vill öka engagemanget hos medlemmarna där vi är stolta över att vara kristna och tillhöra församlingen samt känna stor omsorg om varandra genom att:

  • Tydliggöra vikten av att vara medlem i en församling
  • Uppmuntra till engagemang
  • Alla känner sig välkomna i församlingen 
    • Erbjuda fadderverksamhet för nya medlemmar 
    • Våga ta nya kontakter