Undervisningen

Församlingen vill ge människor möjlighet att stärka och fördjupa sin relation till Gud och därför erbjuda undervisning i olika former:

 • Predikan i samband med Gudstjänster
 • Bibelstudier 
  • Söndagsskola 
  • Konfirmationsundervisning
 • Samtalsgrupper som studerar bibeln och diskuterar relaterade frågor 
  • Alphakurs 
  • Petrusgrupp
 • Temakvällar