Pastorn har ordet

(Hösten 2023)

En strimma av hopp

När september månad har kommit så vet vi att vårt klimat snart kommer att förändras.

Livet är inte bara en årstid hela året, utan fyra – åtminstone i vårt land.

Hösten är på väg och runtomkring oss på kvällarna hopar sig mörkret. En del tycker det är mysigt för att då kan man tända ett ljus och sätta sig i värmen inomhus. Andra våndas mer än vad man njuter av de kallare årstiderna.

Det finns nog en variation av förväntan, ovisshet och kanske ängslan inför en nystartad termin i skola, jobb och församling.

Dikten ”Hoppets välsignelse” kan få bli en uppmuntran för den tid som vi lever i. Det är en tid när vi verkligen behöver ett hopp. Det räcker att sitta tio minuter framför tv och se på nyheterna för att förstå det.

I vår tro på Gud ska vi rikta vår blick och vår förväntan till Jesus och det ska vi göra i tro. Då får vi i vårt hjärta en stark hälsning av hopp och av ljus. Det budskapet är många gånger annorlunda än det som förmedlas i samhället och i media.

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.” (Hebr.11:1.)

Vi är glada att få samlas i höst i kyrkan till gudstjänst, bön, aktiviteter och församlingsdag. Det är så mycket vi vill göra och utforska som församling. När det är sagt så får vi i ödmjukhet säga att vi behöver Guds hjälp att lyckas då våra egna resurser inte räcker till.

Kylan och mörkret det kommer nog att utbreda sig runtomkring oss, men för den som väljer att se på Guds löften så kommer det att lysa upp en tydlig strimma av ljus. Det hoppet räcker för att övervinna den mörkaste natten hos den som ser det med sin inre syn.

Tänk att Du och jag får välja att tro på ett sådant radikalt budskap.

”Må Hoppets Välsignelse leda Dig vidare
Må Du finna så mycken frid i nuet,
att den ger Dig hopp
För framtiden
Må Du omslutas av Kärlekens lugn
Så att hoppet i Ditt hjärta ryms
Må Hoppets Välsignelse bereda
vägen – för Dig.”
(Britt Inger Skogh).

Pastor Samuel