Pastorn har ordet

(Sensommaren 2021)

En betraktelse på sensommaren

När vi nu går in i perioden augusti – september har vi fått uppleva en het högsommar med mycket sol och värme. I växlingen till sensommar kan vissa känna att det är trist att sommarlov och semester har tagit slut, andra tycker det är en lättnad att det ska bli lite svalare och ser mycket fram emot den stundande hösten.

Vilka vi än är och hur vi än har det, om vi bär på oro inför den nya terminens utmaningar eller om vi längtar tillbaka till vardagslivet så kan vi ändå veta att Gud är en närvarande Gud som vill dela liv och gemenskap med oss och att vi är värdefulla för honom både när vi får vila på ledighet och vara aktiva i skola och arbetsliv.

Livet är varierande, precis som årstiderna och som väderleken så kan livet vara omskiftande och ibland lite oförutsägbart. Men det underbara är att Gud vet om allt detta för han har skapat tillvaron på det sättet.

I Sverige får vi alla ta del av och njuta av en fantastisk natur med skogar, fjäll, älvar och hav. Allt detta får vi också förvalta gemensamt, bruka och vårda och vi får liksom generationerna som gått före lära oss att leva i samspel med skapelsen och vi inser att vi är beroende av jord, skog och vattendrag, men att detta även förpliktigar då naturens mångfald också är beroende av oss.

Så är det också med Gud och vår relation till det andliga livet. Gud är inte bara världens skapare utan också vår skapare och vår Fader, vårt ursprung och därmed också vårt mål och vår fullbordan som människor. Det är ett ibland ”fördolt” liv som innesluts i den stora helheten som utgår från Guds skaparhjärta där människan är laddad med ett värde och en okränkbar dyrbarhet.

”Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat.” (Rom 1:20)

Gud som låter stunder och årstider omskifta, Han har omsorg om oss små människor, om dig och mig, han omsluter hela vårt liv och han vill att vi ska följa honom genom att i samklang med den helige Ande visa hänsyn och ta vård om naturen och om människorna som han har skapat.

Pastor Samuel