Pastorn har ordet

(Våren 2023)

Enheten i Kristus

Församlingens styrka ligger i gemenskapen. Vi är inte ensamma i livet utan delar livet med andra, det är Guds tanke med familjen och det är också meningen med livet i församlingen som är en stor Guds familj.

I en församling ska man dela glädje tillsammans men också ta sig an utmaningar och svårigheter tillsammans.

Församlingen byggs på grunden av den kristna bekännelsen ”Jesus är Herre” det är själva basen som vi står på, utan den bekännelsen så finns det ingen församling.

Jesus Kristus är församlingens huvud, när han leder sin församling med sitt ord och sin kraft då blir församlingen stark och kommer att förkroppsliga allt det som Jesus vill skapa och göra i samhället.

Vi har fått flera bilder för att förstå vad församlingen är och hur den ska fungera som en enhet. Några av de bilderna är ”huset”, ”kroppen” och ”brödet”.

Församlingen byggs av människor som överlåter sig och som blir utvalda att få vara levande stenar i bygget, eller att vara en lem i kroppen.

”Jag vill baka en katedral” sa Edith Södergran, ja andligt sett så är församlingen bakad av brödet som även symboliskt är ”Kristi kropp”. Det påminns vi om varje gång vi firar nattvarden och bryter brödet i många delar. ”Fastän vi är många så är vi Ett i Kristus”.

I Gamla testamentet utgick Guds ord och kraft från templet Jerusalem men i det Nya testamentet ska templet finnas i den troendes hjärtan.

När Jesus lämnade sina lärjungar så lämnade han inte dem ensamma, han sa att Hjälparen ska vara närvarande och den helige Anden ska vara Jesu Ande här på jorden, ”av mitt ska han taga” sa Jesus om Anden, alltså det som är Jesu egenskaper det ska finnas närvarande här på jorden.

Kyrkan i Östervåla är mer än bara kyrksalar och fastigheter. Det är människorna som tror på Jesus och lever i Hans kärlek i en stor familj. Då blir detta en andlig verklighet, ”Kristi kropp” reser sig upp och blir en kraft att räkna med.

Då går det inte alltid att se vad som händer med sina ögon men det blir en förändring i atmosfären en osynlig kraft som gör att Jesus träder fram tydligt i och genom församlingen ”Guds andliga tempel”.

”Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren.”
(Efesierbrevet 2:21.)

Pastor Samuel