Pastorn har ordet

(Våren 2024)

Guds ord – trygghet i en föränderlig tid

I augusti ska Equmeniakyrkan samlas till Kyrkokonferens. Då kommer det bli en hel del förändringar i vår kyrka. Ett förslag från kyrkostyrelsen skulle innebära att regionindelningen förändras från dagens sju till fyra regioner. För vår region skulle det troligen innebära att vi blir en del av det nya Region Norr. Därutöver ska kyrkokonferensen välja ny kyrkoledare och besluta om det ska bli bara en eller fortsätta med två biträdande kyrkoledare som idag.

Detta är stora beslut och det behövs nog mycket bön och samtal i våra församlingar så att kyrkokonferensen med Guds ledning kan fatta de bästa besluten.

Liksom andra kyrkor och samfund kämpar Equmeniakyrkan med minskande medlemstal, färre engagerade volontärer och svårigheter att få en medlemstillväxt bland ungdomar och unga vuxna.

Nu är det inte tanken att vårt programblad ska sprida oro eller slå an en dyster ton. Istället behöver vi inspireras för att hitta lösningar som fungerar för framtiden. Vi är inte heller ensamma utan har samma utmaningar som många församlingar i hela landet. Utmaningarna kan ge oss möjlighet att göra förändringar och hjälpa oss att finna de former för församlingslivet som fungerar i vår tid.

Det är viktigt att komma ihåg att all tillväxt i församlingen bygger på att den lokala församlingen fungerar, lever i förnyelse och får en positiv trend. De större strukturerna är viktiga men det är inte därifrån vi förväntar oss att den lokala församlingen ska få sin växtkraft. Församlingen i Östervåla kan med Guds hjälp utvecklas och växa när Guds ord får vara levande och stå i centrum. Tänk vilken spännande möjlighet att de lokala församlingarna i vissa fall ”kan få gå före” och visa på exempel av tillväxt och förnyelse.

Den nya terminen har börjat med några positiva signaler i Östervåla.

Församlingen har genomfört sitt årsmöte och på högtidsgudstjänsten kunde vi välkomna en ny medlem.

Satsningarna med Bönekurs och Bibelskola har börjat med ett stort antal deltagare. Vid Tonår på fredagar samlas nu en större grupp ungdomar än vad vi har sett under de senaste åren.

Lägg därtill att Equmeniakyrkan samverkar på ett flertal sätt med de andra kyrkorna i Östervåla.

Så mitt i en tid av oro och stora förändringar så ser vi ett öppet fält med möjligheter för den lokala församlingen. Vi möter därför framtiden med tillförsikt, vi blir inte rädda eller förskräckta utan vi tror på att Gud ska hjälpa oss till en ljus framtid när vi fortsätter att med ”Guds ord i centrum” verka för Guds rike och för en enhet med andra kristna i Östervåla.

Pastor Samuel