Pastorn har ordet

(Hösten 2022)

Det finns en stabil grund i osäkra tider

När du läser detta programblad har vårt land åter skiftat årstid och vi har gått in i september.

Säsongen omskiftar, det är vi vana vid men de förändringar och omstörtande händelser som är på gång i vårt samhälle och vår omvärld ter sig mer dramatiska än vad de flesta av oss tidigare har upplevt.

Utan att räkna upp alla kriser och utmaningar så kan vi i stora drag säga att vi som individer och mänsklighet nu får uppleva stora rörelser på områden som militära konflikter, folkhälsa, politisk maktstruktur, inflationsekonomi, livsmedelsförsörjning och klimathot.

Med risk för att teckna en mörk och skrämmande bild av samtiden önskar jag istället att visa på en möjlighet att reflektera över de löften om trygghet, beskydd och omsorg som Gud vår Fader har gett till oss som människor och som församling.

Om samtiden känns mörk och kall så är vår framtid nämligen ljus och varm och full av kärlek. När Sverige och omvärlden skakas av till synes olösliga problem kan den kristna tron i alla tider erbjuda en stabil grund, en klippa, ett stadigt berg att stå på och att bygga sitt hus på.

”Du är Petrus, klippan och på denna klippa ska jag bygga min församling” (Matteus 16:18).

Orden till lärjungarna gäller i fortsättning till alla troende ända fram till våra dagar och hela vägen fram från Ceasarea Filippi där Jesus kallade Petrus ända till Östervåla.

Så frågan vi kan ställa är, när så mycket runt omkring oss ser ut att vara byggt på sjunkande sand – vilken grund har vi då byggt våra liv på?

I församlingen får vi alla vara välkomna att mötas, dela livet och uttrycka vår bekännelse till Jesus och vår tro på hans kärlek.

Framför oss inleder vi med bönedygnet 3–4 september då vi även får tänka särskilt på vårt lands framtid och be om visdom för våra makthavare.

Senare i september inbjuds alla till gemenskapshelg i Ensro där vi får ta avstamp på den nya terminen och konsolidera oss både för kyrkans löpande verksamhet och de nya visioner som vi upplever att Gud vill ge oss.

De stora utmaningarna där vi tillsammans ska forma framtiden är hur vårt växande ungdomsarbete, vår nya modell för konfirmation via weekendläger och våra försök att etablera Alphakurser och andra mötesplatser ska kunna få växtkraft samtidigt som våra ”traditionella” samlingsformer kan få fortsätta att vara ljuspunkter av välsignelse.

Du är välkommen att vara med i bygget, det är inte bara våra två kök i kyrkan som är nyrenoverade, Jesus fortsätter att bygga sin församling 2022 och Du och jag får ställa oss på den säkra grunden och vara viktiga byggstenar i det vackraste huset vi kan tänka oss.

”Låt Er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus” (1 Petr. 2:5).

Pastor Samuel