Pastorn har ordet

(Sommaren 2022)

Sommarhälsning i en tid av oro och strid

När jag skriver denna hälsning finns det fortfarande en utmaning med pandemin på vissa håll i världen. Ukraina har anfallits av Ryssland. I Sverige har våldsamma kravaller överskuggat påskens fredsbudskap.

I detta valår verkar skolan, vården, polisen, energiförsörjningen och förorterna behöva akut hjälp samtidigt som det politiska ledarskapet verkar mycket splittrat.

Om inte det var nog så är inflationen skyhög, de finansiella systemen ser ut att skakas vilket i längden slår hårt mot mångas vardagsekonomi, särskilt de som har det svårt sedan tidigare.

Nu går vi in i sommarperioden och jag skulle gärna skrivit om grillkvällar, sommarkonserter, sol och bad. Och jag önskar alla en sådan sommar. Jag hoppas vår församling och vår park kan bli en trygg och härlig mötesplats mitt i Östervåla.

Men eftersom tiden är så oviss med klyftor i samhället, klimatoro och brinnande krig i Europa så vill jag gå lite djupare denna gång.

Vid kyrkans Petrusgrupp i maj så hade vi ett tema om Martin Luther King Jr. och den rörelse i USA som lyckades förbättra de medborgerliga rättigheterna där på 1960-talet.

Utan anspråk på en helhetsförståelse så lyfte jag några nycklar till den rörelsens framgång:

– Man organiserade sig mycket genomtänkt med ledarskapsträning och nätverk via kyrkorna.

– Man vågade frimodigt göra demonstrationer, marscher och protester med icke-våldsprincip.

– Man såg bönen och den andliga sången som en bärande och inspirerande kraft.

– Man talade om försoning, kärlek, jämlikhet och syskonskap från evangeliets grund som tydliga målsättningar och var inte driven av hatets retorik.

Vi kan få lära oss någonting från detta historiska exempel nu när vi ser ut att få möta en bekymmersam samhälls- och omvärldsutveckling.

Låt oss tänka att vår kyrka kan vara en kraft för kärlek, enhet och solidaritet. Kom ihåg att Guds kraft alltid övervinner mörkret och att vi kan organisera oss med visdom och med ett klart mål som är på ett högre plan än all politik: ”Evangeliets framgång i samhället!”

Jesus sa: ”Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner” (Joh: 15:10–17).

Med önskan om en underbar sommar med mycket värme och gemenskap.

Pastor Samuel