Pastorn har ordet

(Vintern 2021/2022)

Ett nytt år med förväntan

Nu börjar ett nytt kyrkoår, ett nytt Nådens år!

När vi läser detta är vi på nytt inne i en period av adventstid, jultid och en tid att fira in det nya året.

Det är spännande att få ha förväntningar inför framtiden. Vad kommer att hända, vad längtar vi efter, vad är vi oroliga för?

Men då vi är olika som människor och våra levnadsvillkor och förutsättningar är så annorlunda, så förväntar vi oss säkert också olika saker.

Men tänk att Gud vill skina med sitt ljus över våra liv, varje dag under detta året.

Helgdag och nyår innebär även högtider som vi gärna vill förknippa med stor glädje, familjegemenskap, god mat, omsorg, värme och trygghet!

Men för andra kan de här helgerna på ett motsatt sätt öka på en känsla av ensamhet, depression och ångest om man står utanför en meningsfull gemenskap, brottas med fattigdom och sociala problem, eller tänker tillbaka på minnen av dessa helger från sin uppväxtmiljö, kanske kantade av missbruk och beroendeproblematik.

Vad menar vi med att vi får uppleva ett nytt nådens år och att Jesus är en gåva till oss alla människor?

Detta kan vara möjligt att förstå för den som upplevt ett tryggt hem, en kärleksfull familj där hemmets frid hjälpt oss att förstå storheten i Guds omsorg.

Men, hur ser det ut i vår värld? När vi får uppleva överflöd är det viktigt att dela med sig med dem som har det svårt.

Vid vår stora konsert tänker vi därför på ”Världens barn”, och det känns rätt att göra någonting meningsfullt för de allra svagaste som lever i förhållanden vi har svårt att överhuvudtaget tänka oss. Men vi behöver inte gå utanför våra egna gränser för att se behoven, utan vi förstår mer och mer att vi också har ökande problem med utanförskap och social problematik och psykisk ohälsa här i vårt eget land.

Så vad betyder det att Jesus är den som kommer till oss med sin kärlek?

Kanske att du och jag ska få vara med att ge det ljuset vidare till någon annan.

När Guds kärlek sprids då skapas ljusa drömmar för allt fler. Vi får börja med att be dagens bön för den första söndagen i det nya året:

”Nådens Gud, du som kommer i din kyrka, uppväck med din kraft våra hjärtan, så att vi med glädje kommer Kristus till mötes och hälsar honom som vår konung.”

Pastor Samuel