Altartavlan

”Ett samlande motiv i centrum”

Så här skrev man i årsberättelsen 1977 då altartavlan var helt ny: