Missionshus

Församlingen har, förutom Missionskyrkan (numera Equmeniakyrkan) och f.d. bönehuset/pastorsbostaden på tomten i centrala Östervåla, också byggt flera missionshus runt om i bygden.

Det första missionshuset byggdes i Ginka 1898. Därefter följde Ettingbo 1913, Gräsbo missionshus som invigdes i maj 1934 och Bjurvalla 1954. 1950 köpte man Sillbostugan, belägen i Kanikebo. Rickebostugan och Öndbostugan var också två stugor i församlingens ägo. 1953 – i samband med 75-årsjubileet av församlingen – flyttades Ingeborgbostugan fram till missionskyrkans park.

Flera av missionshusen är numera sålda, men t ex Öndbostugan och Ingeborgbostugan används med glädje vid flera tillfällen under året.