Andakter

Bibelläsning och bön

Tillfällen att samlas för bibelläsning och bön finns flera gånger i veckan. Ofta i andaktsrummet, ibland i någon annan lokal.

Under sommaren brukar samlingarna ske tillsammans med Korskyrkan, växelvis ute i Ingeborgbostugan (som ligger i Equmeniakyrkans park) och i Korskyrkan.

Se Kalendern för annonserade dagar och tider.

Andakt på Kvarnängen och Tallgården

Ungefär var fjärde torsdag ansvarar diakonigruppen för andakterna på äldreboendena Kvarnängen och Tallgården. Övriga veckor ansvarar Korskyrkan, Östervåla kyrka och Harbo Missionskyrka för.

Se Kalendern för annonserade dagar och tider.