Gudstjänsten

Gudstjänsten är verksamhetens kärna. Vi firar gudstjänst varje söndag och alla som vill är välkomna!

Våra gudstjänster kan se ut på många olika sätt och hålls oftast på söndagar kl 11.00 men kan också firas tex kl 18.00. Mycket sång och musik av olik slag, textläsning, predikan, barnens minuter och förbön är viktiga och återkommande inslag.

Nattvard firas ungefär en söndag i månaden. Ibland har vi också sk vittnesbördsgudstjänst, då församlingsmedlemmar kan dela med sig av sina tankar och upplevelser.
Efter gudstjänsten bjuds det oftast på fika och fortsatt gemenskap i församlingssalen.

Under sommaren firar vi gudstjänst tillsammans med Korskyrkan kl 10.00 och är då växelvis i varandras kyrka, eller i vår underbara park när vädret tillåter. Vid några tillfällen under året firar vi också gudstjänst tillsammans med Östervåla Kyrka. Bl a på Hembygdsgården i anslutning till nationaldagen.

Under corona-pandemin har vi spelat en del andakter och gudstjänster. Du finner dem via denna länk: Inspelade andakter (klicka på en röda texten så kommer du till inspelningarna)