Söndag före pingst – ”Enheten är nyckeln för att förstå”

21 maj Söndag före pingst – ”Enheten är nyckeln för att förstå”
Text: Johannesevangeliet 16:12-15


När Anden vägleder kommer orden från Jesus Kristus, som är ett med Fadern. Med Andens hjälp fortsätter kyrkan skriva Guds historia, i kontinuitet med bibelns berättelse.

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.

Se predikan på YouTube