Andra söndag efter trefaldighet

18 juni – Andra söndag efter trefaldighet

Text: Markusevangeliet 2:13-17, 1 Kor 1:26-31

Det finns inga friska människor
Hur vi ser på oss själva kommer påverka hur våra gemenskaper ser ut. För det verkar som om det är lätt att trivas med människor som liknar oss själva. Jesus utmanar detta förhållningssätt. Så även min sjukskötaren som säger att det finns inga friska människor, utan bara odiagnostiserade människor.

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.

Se predikan på YouTube