Fjärde söndag efter trefaldighet

2 juli – Fjärde söndag efter trefaldighet

Bibeltext: Hesekiel 18:30-32, Galaterbrevet 6:1-7, Lukasevangeliet 6:36-42

Att tömma sig på fördomar
Det verkar enklare att se andras brister än de egna. För detta varnar Jesus.

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.