Kristi förklarings dag

23 juli – Kristi förklarings dag

Det går inte att stanna tiden
En del ögonblick vill man hålla kvar, men det är inte möjligt och risken för sentimentalitet är stor. I kristen tro möter Jesus från framtiden. Det ger oss en riktning.

Bibeltexter:
Andra Moseboken 40:34-38, Uppenbarelseboken 1:9-18, Lukasevangeliet 9:28-36

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.