Åttonde söndagen efter trefaldighet

30 juli – Åttonde söndagen efter trefaldighet

Andligt och mänskligt är två sidor av samma mynt
Ett andligt liv är inte skilt från vårt mänskliga, tvärt om är det i relation till allt skapat och levande som andligheten utspelar sig.

Bibeltexter:
Jeremia 7:1-7, Romarbrevet 8:14-17, Matteusevangeliet 7:13-14, Psaltaren 119:30-35

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.