Tolfte söndagen efter Trefaldighet

27 augusti – Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Gud vill din frihet
Det finns gott om regler och påbud i Bibeln att förhålla sig till. När vi närmar oss dessa berättelser för att söka vägledning kan vi ställa oss frågan: Är det som står för Guds skull eller är det för min skull?

Bibeltexter:
Andra Moseboken 23:10-12, Markusevangeliet 2:23-28

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.