Söndag före domsöndag

19 November – Söndag före domsöndag

Vad blir det av allt?

De stora frågorna om tidens slut kan kännas avlägsna. Klimatkrisen har fört dem närmare. Så kan också min egen död – när jag tänker på den – göra att frågan vad det blir av allt kommer nära. Och från framtiden kan vi få vägledning här och nu.

Amos 8:9–12, Filipperbrevet 3:20-4:1, Lukasevangeliet 17:20-30

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.