Första söndagen efter jul

31 December – Första söndagen efter jul

Du är inte ensam

Jesus föds under enkla förhållanden, familjen blir en flyktingfamilj och runt dem mördas barn. Situationen är kusligt lik det vi ser hända idag i samma region. Det finns ett budskap till oss alla från Gud som på detta sätt föddes i vår värld.

Jeremia 31:15-17
Galaterbrevet 4:4-7
Matteusevangeliet 2:13-23

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.