Första söndagen i fastan

18 Februari – Första söndagen i fastan

Fly inte från det svåra
Det är inte enkelt att vara människa. Vi hamnar i och försätter oss i situationer som inte blir som vi tänkt oss. Då är det en frestelse att fly allt svårt. Denna söndagens texter har ett budskap som uppmuntrar oss att inte fly, utan erkänna och vara i det som är. Från Gud behöver jag inte fly med det som skaver, det går inte. Gud är seendets Gud, som ser allt, och känner allt i sin igen kropp, och som omsluter det med nåd. Det finns en väg vidare.

Första Moseboken 16:1-13
Hebreerbrevet 4:14-16
Matteusevangeliet 4:1-11

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.