Tredje söndagen i fastan

3 Mars – Tredje söndagen i fastan

Mitt val är mörker eller ljus
Söndagens texter är radikala i sin pedagogik. De utmanar föreställningen om att våra val kan vara neutrala, att vi inte behöver ta ställning. Men även ett ickeval är ett ställningstagande.

Första Samuelsboken 17:40-50
Efesierbrevet 5:1-9
Lukasevangeliet 11:14-26

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.