Midfastosöndag

10 Mars – Midfastosöndag

Ta emot allt gott, i överflöd!
En människa lever inte bara av bröd säger Jesus i inledningen av fastan. Denna söndag återkommer vi till detta budskap, att det liv som Gud ger är lika fundamentalt som brödet vi äter. Och dessutom att detta liv ges i överflöd så att det kan ges vidare.

Andra Kungaboken 4:42-44
Andra Korinthierbrevet 9:8-10
Johannesevangeliet 6:1-15

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.