Påskhögtid med Hagerius – Skärtorsdag, Långfredag, Påskdagen

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.

*******************************************************************************

28 Mars – Skärtorsdagen

Djupa rötter i en accelererande tid
Vår tid kännetecknas av snabb förändring, och då blir långa rottrådar viktiga. Att fira nattvard är att stå i en mycket lång tradition, i ett sammanhang med människor i hela världen och genom alla tider. Men det är ändå inte bara ett kulturarv som förvaltas. Det är är också en hälsning från framtiden, från Jesus Kristus som är närvarande och möter oss från i bröd och vin.

Andra Mosebok 12:1-14
Första Korinthierbrevet 11:20-25
Matteusevangeliet 26:17-30

Se predikan på YouTube

*******************************************************************************

29 Mars – Långfredagen

En början på något nytt
Berättelsen om Jesus som lider och dör handlar om mig och dig. Han lever vårt liv och död vår död. Han identifierar sig med det lidande jag möter och med den smärta jag orsakar andra. Att jag orkar se hela mitt liv, och att jag bekänner att jag är del av världens bortvändhet från Gud innebär en vändpunkt, en början på något nytt. I denna bekännelse tar jag emot Jesus i hela mitt liv, han som har levt hela mitt liv. Det ger mig en vila.

Jesaja 53:1-12
Första Petrusbrevet 3:18-19
Matteusevangeliet 27:32-56

Se predikan på YouTube

*******************************************************************************

31 Mars – Påskdagen

Det finns inga hopplösa fall
De båda Mariorna kommer för att se på graven där Jesus blev lagd. Men snart därefter berättas hur de skyndar sig därifrån, och i en annan hoppfull sinnesstämning. Vi har alla våra gravar, besvikelser och hopp som grusats. Påskdagen kommer med ett budskap till oss alla, en berättelse som förändrar allt: Att Jesus uppstod till livet. Att allt blir bra. Att det inte är hopplöst.

Jesaja 25:6-9
Första Korinthierbrevet 15:53-57
Matteusevangeliet 28:1-20

Se predikan på YouTube