Andra söndagen i påsktiden

7 April – Andra söndagen i påsktiden

Påskens vittnen
Vad innebär det att vara påskens vittnen? Efter påskdramat och i osäkerhet vad detta skulle innebära för lärjungarna började de återvända till vardagen. De gav sig ut för att fiska. Utan att få någon fångst. Då står den uppståndne Kristus på stranden och säger åt dem att kasta ut näten på andra sidan. En liten justering. Men som gjorde all skillnad. Det är i vår vardag som vi är påskens vittnen.

Jesaja 43:10-13
Första Korinthierbrevet 15:1-15
Johannesevangeliet 21:1-14

Se predikan på YouTube

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över kyrkoårets texter för dig och din församling.