Träff för daglediga

Equmeniakyrkan Östhammar Svarvaregatan 6, Östhammar

”Vad menas med våld mot äldre?” – med Kristina Karl-Eriksdotter, kvinnojouren

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!