Publicerat 

Översikt böcker andra förlag

Böcker i andra förlag

Kyrkans medarbetare medverkar i olika böcker, god litteratur som ges ut olika förlag

 


Teologi för församlingsbruk

”Teologi skrivs i solnedgången”, konstaterar en kyrkoledare i förordet till denna bok. Det betyder inte att teologin är skild från dagens arbete, tvärtom. Det teologiska arbetet är en reflektion över vad vi gjort, så att vi nästa dag kan fortsätta med lite klarare blick. En sådan teologi, som utgår från kyrkans uppdrag och liv, är också ett praktiskt arbetsredskap.

I boken delar teologer och församlingsarbetare sina perspektiv på kyrkans olika livsyttringar: gudstjänst, mission, diakoni och gemenskap. Det handlar om konkreta frågor som musikaliska uttryck, barnens plats och predikans gestalt. Men också om kyrkans relation till samtidens stora frågor, som klimathot och migration.

Här finns, kort sagt, teologi för församlingsbruk.

Medverkande författare: Sofia Camnerin – Arne Fritzson – Sune Fahlgren– Hans Andreasson – Jonas Lundkvist – Linda Alexandersson – Åke Jonsson – Karin Olofsdotter – Lennart Renöfält – Linnéa Lidskog – Helen Åkerman – Per Westblom – Runar Eldebo – Robert Eriksson – Tomas Hammar

Här kan du beställa boken

Ladda ned studieplanen för boken Teologi och församlingsliv

Tro – en politisk kraft

Sofia Camnerin m fl

politisktkraft

Tro – en politisk kraft tar upp några av samhällsdebattens hetaste frågor men är också en uppmuntran att se bortom det svartvita och ifrågasätta det invanda.

I boken samlas några av Sveriges bästa skribenter för att lite mer personligt skriva om tro som politisk kraft. Några av samhällsdebattens viktigaste och svåraste frågor tas upp – vem och vad som ska tolereras, kyrkans förnyelse, troende med politiska uppdrag, mångfaldens betydelse, hur de religiösa berättelserna kan hjälpa oss att se, förstå och utveckla det samhälle vi lever i och vad frihet till och från religion borde betyda.

Pris: 227 kr
Beställning: Verbums förlag

Fred är vägen till fred

Fred är vägen till fred_omslag

Författare: KG Hammar
I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik.

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

Pris: 159 kr/st

Boken beställs på Marcus Förlag:
www.marcusforlag.se