På gång i Litauen

Det är mycket som händer just nu i vårt grannland Litauen.

I och med att ryska är ett vanligt språk i Litauen väljer många flyktingar från Ukraina att söka sig dit. 

Skolorna har fått fler elever och till följd av det finns det nya regler att förhålla sig till. På det hjälpcenter som vi stödjer tar de numera emot barn som är mellan 6 och 12 år. Idag är det omkring 90 inskrivna barn. 

På centret finns också verksamhet för människor med olika funktionsvariationer. Det finns också möjlighet att ducha och tvätta kläder.

Alla behöver få höra om Jesus och Hans underbara nåd och frälsning.

Din bön och förbön är mycket viktig för Litauens just nu och i framtid.

Vi får leva i hoppet och vi får tro på mirakel!

Hälsningar,

Walla Carlsson