Pastor i Uppsala – inte vad du tror?

Publicerat 

Sveriges fjärde stad är så mycket mer än vad de flesta förmodligen tänker på, när de hör  namnet. Här finns bredden av industri, handel, skolor, service, sjukvård och kommunikationer – som i de flesta svenska städer, och, visst, ett par universitet också. Allt i en härlig blandning av människor med rötter i olika delar av Sverige och i olika delar av världen.

Uppsala Missionsförsamling är till för alla i den här staden, för de nyinflyttade likaväl som för de fast rotade; för dem som är trygga i sin tro och sin gudstjänst, och för dem som ännu söker mening och sammanhang. Därför är vår kyrka öppen alla dagar i veckan, med en verksamhet som vår hemsida är bäst att informera om, kolla gärna www.uppsalamissionskyrka.se. Vi inbjuder dig nu till att arbeta i detta sammanhang!

I församlingens bild av den närmaste framtiden finns, förutom vårt etablerade arbete, flera nya möjligheter, t ex inom barn- och ungdomsarbetet, familjebaserat arbete och även studentarbetet. Dessutom växer församlingen i vissa åldersgrupper och sammantaget står vi inför en ovanligt öppen och dynamisk situation med flera mycket spännande utmaningar som projekteras.

Tillsammans med församlingens föreståndare, kollegium och styrelse bidrar du till och utvecklar, i en tydlig anda av teamarbete och ömsesidig samverkan, innehåll och form för församlingens möten med enskilda och grupper i Uppsala – inom kyrkans väggar och utanför.

Du är naturligtvis inte främmande för pastorns klassiska uppgifter i predikan, förrättningar och själavård, men ditt arbete kommer också att präglas av att utveckla nya roller eller arbetssätt för en pastor, hela tiden i relation till den lokala situationen. Oavsett vilken uppgift är den en del av ett teamarbete – med diakon, församlingsmusiker, församlingspedagog och ett med församlingen integrerat konferens- och kaféarbete genom intendent och konferenspersonal – där både kollegor och lekmannamedverkan är naturliga inslag.

Att möta barn och ungdomar är naturligt för dig och du känner dig inte främmande för hur sociala media används idag. Du ser öppningar och nya spelplaner när gamla frågor ställs på nya vis.

Vi tror att du har arbetat en tid som pastor samtidigt som vi gärna ser att du stärker den yngre generationen i församlingskollegiet – det är inte mångårig erfarenhet i sig som är  avgörande utan snarare din inställning och reflektion kring församlingens roll och möjligheter i ett föränderligt samhälle, som vi vill ta vara på.

Kort sagt, vi söker inte dig som är ”specialist” eller vars gåvor leder endast i en enda riktning. Istället hoppas vi att du, som vill pröva vingarna tillsammans med andra i ett teambaserat utvecklingsarbete, söker dig till oss, så att vi kan samtala och diskutera vidare om på vilket sätt detta skulle kunna vara intressant för dig – och du för oss!

Ansökningstiden till denna heltidstjänst med tillsvidareanställning går ut den 30 september 2019, men vi tillämpar under tiden fram till dess ett system med löpande intervjuer och därmed också möjlighet till beslut om anställning innan dess.

Vi förutsätter att du är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan, att du har eller planerar för ett boende i Uppsala kommun samt att du har körkort. Vi skulle dessutom ha svårt att anställa dig utan att vi först skulle ha haft en personlig intervju. Lönesättningen är individuell. Tillträde sker förslagsvis januari 2020. Anställningsprocessen sker i samråd med Equmeniakyrkans regionala ledning.

För information om anställningens innehåll och villkor, kontakta Torbjörn Bådagård, församlingsföreståndare, tel. 0707 25 00 25 eller via epost till torbjorn.badagard@uppsalamissionskyrka.se

Fackligt ombud är Gunnar Axelson Fisk, tel. 0708 766 233 eller via epost gunnar.axelson.fisk@uppsalamissionskyrka.se

Till sist: skicka din ansökan till: ansokan@uppsalamissionskyrka.se

Välkommen !