Pastor och församlingsföreståndare söks till Fors – halvtidstjänst

Publicerat 

I Södra Dalarna finns Avesta kommun – en stad vid Dalälven med närhet till Uppsala, Stockholm, Gävle och Västerås. Kommunen växer och målet är att 2020 ha 25 000 invånare, vilket inte är långt borta.
Service och sysselsättning är väl tillgodosett i Avesta. En service som särskilt uppmärksammats är att man åker buss gratis inom hela kommunen. Avesta har tagit emot många flyktingar de senaste åren och det finns ett pågående integrationsarbete i kommunen. Det finns natursköna områden, sportpark, modernt badhus, ett rikt föreningsliv och en stor gymnasieskola.

Fors är en av tätorterna i Avesta kommun med grundskola klass 1-6 och Stora Enso kartongbruk som största arbetsplats. Avståndet till Avesta centrum i söder är ca 12 km och till Horndal i norr 12 km och till By i öster 20 km.

Fors missionsförsamling
Förutom Centrumkyrkan i Avesta finns i kommunen två missionsförsamlingar i Fors och By, som tillhör Equmeniakyrkan.
Församlingarna i Fors och By har ett nära samarbete och firar oftast gudstjänst tillsammans. Fors missionsförsamling samarbetar även med Svenska kyrkan i By-Folkärna pastorat, för närvarande med öppet hus för daglediga och information för skolbarn inför jul och påsk.

Församlingen har en aktiv och engagerad grupp av medlemmar och har även vuxit med några yngre familjer de senaste åren. Missionskyrkan, som är den enda kyrkolokalen på orten, har ändamålsenliga lokaler och ligger centralt i Fors.

Vi söker nu dig, som är pastor (ordinerad i något svenskt trossamfund) och som vill finnas med och leda församlingens arbete. Vi kan eventuellt, som ett alternativ, tänka oss en diakon, om personen är intresserad av att också arbeta med undervisning i gudstjänster.

Visionen för våra församlingar är i stort densamma som för Equmeniakyrkan, nämligen att vara en
församling för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Viktiga delar i tjänsten:

 •  I samarbete med styrelsen arbeta för att hitta de bästa vägarna för att församlingen
  kärleksfullt ska kunna vara Guds redskap i bygden och för medmänniskor i vår närhet.
 •  Tillsammans med församlingen ständigt söka nya vägar att nå ut med evangeliet.
 •  Gudstjänster och predikan/undervisning är en huvuduppgift.
 • Omsorg om personer i församlingens nätverk med hembesök och samtal.
 •  I tjänsten ingår att finnas till för själavård och samtal.
 • Gemensamma satsningar i Fors och By för att nå ut till människor i samhället.
 •  Utveckla samarbetet med andra kristna gemenskaper inom Avesta kommun. I det ingår
  andakter på äldreboenden med viss regelbundenhet.
 •  Positivt verka för församlingens bemötande av nyanlända i gudstjänster och integrationsarbete.
 • Delta i verksamhetsplanering och styrelsearbete.
 • Körkort och bil att använda i tjänsten krävs.

Om tjänsten
Tillsvidareanställning halvtid. Tillträde tidigast hösten 2019.
Lön grundas på Arbetsgivaralliansens branschavtal med Trossamfund och Ekumeniska organisationer.
Fors missionsförsamling har rollen som arbetsgivare och är medlem i Arbetsgivaralliansen.

Ansökan och information
Ring gärna för att få veta mer om tjänsten och församlingarna till Kerstin Sahlberg, Fors
Missionsförsamling, Solhällsvägen 12, 774 97 Fors, mob: 070-560 15 54, mail: sahlberg.ke@telia.com

Hemsida: http://fors.missionskyrkan.se/

Ansökan med angivande av referenser mailas eller postas till kontaktpersonen ovan senast 30 september 2019.