Pastor/Diakon samt Musikledare till Abrahamsbergskyrkan

Publicerat 

Abrahamsbergskyrkans församling har ca 340 medlemmar och är en del av Equmeniakyrkan. Här finner du verksamhet för alla åldrar och vi välkomnar alla som vill till våra många olika aktiviteter, inte minst till gudstjänstlivet.

Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs i en särskild förening, AbraUng, som har ett 30-tal ledare som arbetar på frivillig basis. Det finns barnkörer för alla åldrar, scout, samt tonår som sjunger i kör eller bara umgås. Vi har också ett återkommande konfirmationsläger.

Musik är en viktig del i verksamheten och här finns en rik tradition inom musiklivet. I församlingen finns resurser i form av personer med inriktning på bland annat sång, kör, blås, orgel och jazz.

Vi söker nu två nya medarbetare, en pastor/diakon med inriktning mot barn och unga samt en musikledare.

Tjänsternas omfattning (totalt 1,75 tjänster) och utformning kan styras av de sökandes intresse och kompetens och kan bestå av ledarvård, gudstjänstledning, förkunnelse, barnmusik, körverksamhet med ungdoms- och vuxenkör, samt instrumentalmusik.

Vår vision:
Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas
Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld
Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya såväl som vana besökare kan känna tillhörighet och uppleva omsorg
Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och varandra, hämtar kraft och får undervisning

Presentation av tjänsten som
Pastor/diakon med inriktning mot barn, ungdom och unga familjer

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans i ett teamutvecklingsarbete med att presentera en teologi som skapar mening och sammanhang och blir relevant i vår samtid med dagens utmaningar.
Det huvudsakliga arbetsområdet och ansvaret ligger i Abrahamsbergskyrkans ungdomsverksamhet
(AbraUng)
Vi önskar att du

 • vill bidra till att bygga församling
 • vill utveckla församlingens barn- och ungdomsarbete
 • är utbildad i teologi/diakoni och vill tillämpa den på vår samtid
 • ger ledarvård (undervisning och uppmuntran)
 • är fokuserad på tonåringar och unga vuxna
 • är en umgängesmänniska och har lätt att knyta kontakter
 • är förtrogen med och delar Abrahamsbergskyrkans församlings och Equmeniakyrkans värderingar

Därtill önskar vi att du gärna deltar i församlingens övriga arbete med att

 • regelbundet medverka i gudstjänster med t ex barnens stund, gudstjänstledning och förkunnelse.
 • fånga upp unga vuxna/unga familjer, inspirera till att vi kan starta söndagsskola

–      verka för att AbraUng och församlingen känns som en enhet

Vi hoppas att du söker dig till oss, så att vi kan samtala och diskutera vidare om på vilket sätt detta skulle kunna vara intressant för dig, med dina styrkor och förutsättningar – och du för oss!

Se dig om på denna och AbraUngs (Equmenia Abrahamsbergs) hemsida för att få en bild av vår omfattande verksamhet. Tjänsten är placerad i Abrahamsbergskyrkans församling i Bromma, Stockholm. Vid behov kan vi hjälpa till med bostad.
Omfattningen av tjänsten kan bestämmas i samråd, dock minst 50%. Lön enligt avtal.

Du kommer att ingå i ett kollegium (team) med 3 anställda.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt eftersom vi hoppas kunna börja med urval och intervjuer vecka 40. / Om du är intresserad av denna tjänst vill vi gärna ha din ansökan/intresseanmälan senast sista september.
Vår förhoppning är att tjänsten kan påbörjas så snart som möjligt.
Vi kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister eftersom det ingår arbete bland barn.
Om du har frågor kan du kontakta:
Kristian Martinson,  kristian.martinson@gmail.com, 073 0303222
eller församlingsföreståndare Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se , 0704 53 79 47

Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev till Kristian Martinson via e-post kristian.martinson@gmail.com

Välkommen att arbeta tillsammans med oss i Abrahamsbergskyrkan!

 

Presentation av tjänsten som
Musikledare

Vi ser gärna att du blir navet i en musikverksamhet som fungerar som ett intressant erbjudande till människor i kyrkans omgivning att söka sig till vår församling. Utifrån församlingens resurser kan du forma en spännande och livfull musikverksamhet enligt dina musikaliska intressen.
Vi söker dig som känner att följande beskrivning av arbetsuppgifter och ansvar känns intressant och utmanande och att du

 • vill bidra till att bygga församling genom musik
 • vill vara körledare i någon eller några av kyrkans körer
 • stöttar och hjälper andra kör- och musikledare i församlingen
 • tar ansvar för att barn- och ungdomskör samt annan musikverksamhet för alla åldrar fortsätter att utvecklas
 • arbetar på att församlingens egna resurser uppmuntras till aktivt deltagande
 • har övergripande ansvar för musiklivet i gudstjänster och övrig verksamhet
 • har en musikutbildning eller på annat sätt skaffat dig motsvarande kompetens
 • är förtrogen med och delar Abrahamsbergskyrkans församlings och Equmeniakyrkans värderingar

Därtill ser vi gärna att du deltar i församlingens övriga arbete med att

 • regelbundet medverka i gudstjänster med kör- och annan musikverksamhet.
  • medverka i konfirmationsarbetet och delta i konfirmationsläger

Vi hoppas att du söker dig till oss, så att vi kan samtala och diskutera vidare om på vilket sätt detta skulle kunna vara intressant för dig, med dina styrkor och förutsättningar – och du för oss!

Se dig om på denna och AbraUngs (Equmenia Abrahamsbergs) hemsida för att få en bild av vår omfattande verksamhet. Tjänsten är placerad i Abrahamsbergskyrkans församling i Bromma, Stockholm. Vid behov kan vi hjälpa till med bostad.
Omfattningen av tjänsten kan bestämmas i samråd, dock minst 50%. Lön enligt avtal.
Du kommer att ingå i ett kollegium (team) med 3 anställda.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt eftersom vi hoppas kunna börja med urval och intervjuer vecka 40. / Om du är intresserad av denna tjänst vill vi gärna ha din ansökan/intresseanmälan senast sista september?
Vår förhoppning är att tjänsten kan påbörjas så snart som möjligt.
Vi kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister eftersom det ingår arbete bland barn.

Om du har frågor kan du kontakta:

Kristian Martinson, kristian.martinson@gmail.com, 073 0303222
eller församlingsföreståndare Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se , 0704 53 79 47
Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev till Kristian Martinson  via e-post kristian.martinson@gmail.com

Välkommen att arbeta tillsammans med oss i Abrahamsbergskyrkan!