Publicerat 

Pension o försäkring för Equmeniakyrkan (EK)

Pensions- och försäkringsavgifter för 2019

Pensionsavgift, samtliga anställda: 7 %*
Avtalsförsäkringar, samtliga anställda: 1,3 %
Personalvårdsavgift 0,4 %, gäller pastorer, diakoner och musiker.

* För anslutna till Collectum som har lönedelar över 7,5 basbelopp är avgiften 30% på de lönedelarna. Detta faktureras utan solidarisk fördelning.

Församlingen ska själv i egen kassa avsätta minst 1,35 % i fortbildningsavgift för alla anställda med minst ett års anställning för att användas för fortbildningsändamål.

OBS! Pensionsavgift som nu betalas till Equmeniakyrkan (EK pension)  är inte skattepliktig enligt lagen om skatt på pensionsförpliktelser. Equmeniakyrkan betalar skatt i och med att vi utbetalar pension till den enskilde. Equmeniakyrkan handhar också den särskilda löneskatten i förhållande till Collectum. Collectum skickar  församlingarnas besked angående särskild löneskatt till Equmeniakyrkan. Ni ska således inte deklarera några pensionsavgifter i församlingens självdeklaration och inte heller benämna dem som pensionsavgifter i den årsredovisning som ni skickar till skattemyndigheten.

Datum att komma ihåg
Sista dag för rapportering i Repet Pension är 25:e innevarande månad.

Fakturakörningar under året
Jan-feb fakturan kommer månadsskiftet feb-mar
Mar-apr fakturan kommer månadsskiftet apr-maj
Maj-jun fakturan kommer månadsskiftet jun-jul
Jul-aug fakturan kommer månadsskiftet aug-sep
Sep-okt fakturan kommer månadsskiftet okt-nov
Nov-dec fakturan kommer månadsskiftet dec-jan

Fakturorna skickas i första hand med e-post. Anmäl aktuell e-postadress till kontaktpersonerna för pension.

Kontaktpersoner
Brigithe Törneke (pension) 08-580 031 15
Lars Andersson (pension) 08-580 031 21
Margaret Pastoriza (försäkringar) 08-580 031 14

Gemensam e-postadress för pension och försäkringar
pof@equmeniakyrkan.se