Per Westblom – ny samordnare för församlingsgrundande

Nåd och frid till alla församlingar i Equmeniakyrkan Region Stockholm!

Jag heter Per Westblom och arbetar sen 16 feb heltid som samordnare för församlingsgrundande i regionen. Jag efterträder Klas Eriksson, som gått i pension. Jag är ordinerad pastor och har tjänstgjort i flera församlingar i regionen, nu senast Edsvikskyrkan i Sollentuna. Under en period var jag anställd i Baptistsamfundet och därefter Equmeniakyrkan. I det senare sammanhanget hade jag ett övergripande ansvar för församlingsutveckling, diakoni, evangelisation, församlingsgrundande samt musik och kreativa uttryck.

Det var oerhört lärorikt att få samarbeta med människor som var mycket mer erfarna och kunniga än mig på dessa olika områden. Församlingsgrundande eller pionjärarbete var nog det jag visste minst om, innan jag började min samfundstjänst. Hur gör man när en ny församling ska startas? Våra bildarsamfund blev till genom sådant arbete. Men nu har vi i hög grad tappat bort den förmågan och inriktningen.

Hur kommer det sig att frågan om nya församlingar många gånger uppfattas som ointressant, irrelevant eller t o m kontraproduktiv? Med irrelevant menar jag att en församling visserligen kan se församlingsgrundande som något gott i sig men det är inget för oss – vi har nog med vårt eget.

En för mig grundläggande fråga i sammanhanget är hur vi tänker om vårt missionsuppdrag. Vad är församlingens mål och mening? Här handlar det om tolkning och kallelse, så det finns inte ett rätt svar. Men om vår missionssyn är otydlig och oartikulerad kan det bli så att vi inte riktigt vet varför vi gör det vi gör. Risken för dolda agendor blir därmed också större.

Jag vill gärna besöka dig och din församling för att samtala om de här frågorna. Jag kommer inte som någon åklagare, inspektör eller ens expert. Efter flera år som pastor ställer jag samma frågor till mig själv.

Jag tror att vi tillsammans behöver vidga fantasi och föreställningar om vilka uttryckssätt en ny gemenskap kan ha. Helt säkert är det så att vi behöver locka fram fler varianter av pionjärt arbete, inte minst i region Stockholm. Vilka uttryck skulle passa er församling och det samhälle ni är en del av? Det här skulle jag vilja tala om. För att lyssna, lära och reflektera och kanske bidra med ytterligare perspektiv och eventuellt räta ut frågetecken och missförstånd.

Flera av er har redan samtalat med Klas Eriksson och/eller Rickard Lundgren om de frågor jag berör. Behöver vi verkligen gå över detta ett varv till? Jo, jag tror det. Varje gång man processar en så stora frågor kommer det fram nya ömsesidiga insikter. Vi blir inte färdiga med dem.

Jag besöker gärna en gudstjänst där jag kan predika och/eller berätta om Equmeniakyrkans arbete med församlingsgrundande i eller efter gudstjänsten. Samtal med medarbetare, ordförande och styrelser är mycket välkomna. Ytterligare en variant är att jag kommer till en församlingskväll där frågan tas upp.

Med varma hälsningar i tjänsten för Guds rike

Per Westblom