Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan

Lasse Svensson

Kyrkoledare


Lasse Svensson är Equmeniakyrkans kyrkoledare och ytterst ansvarig för kyrkans samlade vara och göra, församlingsrelationer och internationella relationer.

Ansvar för strategi, opinion och representation. Särskilt ansvar för internationella konfessionella relationer: BWA (Baptist World Alliance), UMC (United Methodist Church), WMC (World Methodist Council), IFFEC (International Federation of free Evangelical Churches) med flera. Lasse är också ordförande i Equmeniakyrkans ledningsgrupp och i Sveriges kristna råd (SKR) och ansvarig för kyrkokonferensen.

Tidigare: Processledare i uppbyggnaden av nuvarande Equmeniakyrkan
Familj: Gift med Anna, tre söner
Bor: Hus i Vallda utanför Kungsbacka, Halland
Medlem: Equmeniakyrkan Lerkil

Kalender våren 2020

Januari

7 Kyrkoledarmöte, Kyrkostyrelsens arbetsutskott

8 Medarbetarsamling Syd

19 Predika Centrumkyrkan, Norrköping

29 Equmeniakyrkans ledningsgrupp

Februari

2 Predikan i Vara

4-5 Möte om World Methodist Conference

7-8 Kyrkostyrelsesammanträde, Alvik

18 Styrelsemöte Sveriges Frikyrkosamråd

19 Styrelsemöte Sveriges kristna råd

23 Predika Karlskrona

24-25 Region Nord

Mars

1 Predika Ydre

3 Kyrkostyrelsens arbetsutskott

11 Equmeniakyrkans ledningsgrupp

14 Musikkonferens Linköping

15 Predika Uppsala Missionskyrka

25 Medarbetardagar Region Mitt

26 Medarbetardagar Region Väst 28 Kyrkostyrelsesammanträde

April

1 Styrelsemöte Sveriges Frikyrkosamråd

2 Kyrkostyrelsens arbetsutskott

14-15 Nordiskt ekumeniskt möte, Tallinn

16 Möte med diakon- och pastorskandidater

22 Mötesplats inför Kyrkokonferensen, Region Svealand

26 Predika Växjö, via Skype

27 Kyrkostyrelsens arbetsutskott

29 Equmeniakyrkans ledningsgrupp

Maj

4 Kyrkostyrelsesammanträde

13-14 Sveriges kristna råd, årsmöte i Hudiksvall

21-23 Kyrkokonferens Malmö – flyttad till 18-20 september

Juni

3 Kyrkostyrelsens arbetsutskott

13-14 Kyrkostyrelsesammanträde