Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare

Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare


Olle Alkholm är en av Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare med stor vikt på församlingsbesök.

Ansvar för medarbetarfrågor, antagningsnämnden, fördelningsrådet, ansvarsnämnden, utbildningsfrågor, kyrkostyrelsens arbete med mera.

Beslutar på delegation gällande församlingsstadgar och församlingsordningar. Särskilt ansvar för europeiska konfessionella relationer: EBF (European Baptist Federation), EMC (European Methodist Council), Equmeniakyrkans ledningsgrupp, Församlings- och medarbetarrådet.

Tidigare: Tf missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan

Familj: Gift med Lisbeth, två döttrar

Bor: Norrmalm, Stockholm

Medlem: Immanuelskyrkans församling

Kalender våren 2020

Februari

8-9 Kyrkostyrelsen. Stockholm

11-12 Dialog med Stockholms katolska stift. Västkustgården

18 Equmeniakyrkans antagningsnämnd. Stockholm

19 Styrelsen för Sveriges Kristna Råd. Stockholm

23 Predikan i Equmeniakyrkan Trelleborg

24 Teologiska rådet. Stockholm

Mars

1 Predikan. Rosengårdskyrkan, Helsingborg

2 Styrelsen för Svenska Bibelsällskapet. Uppsala

3 Utbildningsråd

5 Möte med Equmeniakyrkans valberedning. Stockholm

14-15 Waldenströmska studenthemmet 100 års-jubileum. Uppsala.

14-15 Uppsala missionsförsamling 150 års-jubileum.

27-29 mars Kyrkostyrelsen. Stockholm

30 Regeringens råd för kontakten med trossamfunden. Kulturdepartementet, Stockholm

30 Sammanträde Equmeniakyrkan och Sociala missionen. Stockholm

April

1 Enskilda Högskolan Stockholms stämma

2 Equmeniakyrkans antagningsnämnd. Stockholm

12 Predikan. Immanuelskyrkan, Stockholm

24  Stiftelsen Stockholms Kristliga Ynglingaförenings Stipendiefonds årliga stipendiefest. Stockholm

26 Predikan i Equmeniakyrkan Herrljunga

27 Regionsamling. Karlstad

Maj

4 Regionsamling. Abrahamsbergskyrkan. Bromma

5 Regionsamling. Majornakyrkan, Göteborg

8 Årsmöte Svenska Bibelsällskapet. Stockholm

10 Predikan i Högbergskyrkan, Ludvika

13-14 Årsmöte för Sveriges Kristna Råd. Hudiksvall

21-23 Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Malmö

24 Predikan i Stadionkyrkan, Malmö

28 Diakonias årsmöte. Stockholm

Juni

2 Samarbetsråd. Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Stockholm

3 Utbildningsråd. Teologiska Högskolan Stockholm

4 Equmeniakyrkans antagningsnämnd. Stockholm

13-14 Kyrkostyrelsen. Stockholm

5 Förbundsstämma Bilda. Stockholm