Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare

Sofia Camnerin

Biträdande kyrkoledare


Sofia Camnering är en av Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare, för närvarande på 30%. Resterande tid arbetar hon som biträdande rektor på Teologiska Högskolan, Enskilda Högskolan Stockholm.

Särskilt ansvar för teologi, internationell ekumenik, gudstjänst och kyrkohandbok. Sitter i Equmeniakyrkans ledningsgrupp, kyrkostyrelsen, Kyrkornas Världsråds centralkommitté, Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd, Verbum ABs styrelse. I övrigt församlingsbesök och föreläsningar.

Tidigare: Post doc-projekt och utvecklingsstrateg i Svenska Missionskyrkan

Familj: Gift med Clas, tre barn

Bor: Hässelby i västra Stockholm

Medlem: Hässelby missionskyrka

Kalender – Sofia Camnerin

Januari