Pionjär pastor/diakon sökes!

Publicerat 

Missionskyrkan i Södra Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill jobba med omstart. Hösten 2019 har vi för avsikt att återplantera en Equmeniakyrkan-församling i Södra Vi. I praktiken innebär det att vi bygger upp en helt ny församlingsgemenskap, en gemenskap som tar tillvara de resurser och tillgångar som finns i den befintliga församlingen.

Vi vill bygga en församling som vittnar om Jesus Kristus och i ord och handling älskar människor. Södra Vi samhälle har tydliga sociala utmaningar. Det är utmaningar som vi önskar att den nya församlingsgemenskapen ska arbeta med och formas av, så att vi tillsammans får leva i ett praktiskt lärjungaskap som synliggör Guds kärlek.

Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill möjliggöra detta. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av församlingsarbete, pastor/diakon/evangelist eller liknande. Teologisk eller diakonal utbildning är krav, och B-körkort är viktigt.

Till vår hjälp har vi samarbete med grannförsamlingarna. Du som anställd får kollegor som regelbundet möts för mat, samtal, bön och planering.

Södra Vi ligger längs väg 34 nordväst om Vimmerby. Orten har funnits sedan medeltiden och är i dag en industriort med cirka 1200 invånare. I bygden finns det goda möjligheter till ytterligare sysselsättning för den sökande och för eventuell anhörig.

Om denna tjänst passa din kallelse, dina gåvor och ditt hjärtas glöd så är du välkommen att kontakta oss.

Tillträde: Under hösten, gärna redan i september
Tjänstegrad: 50%

Skicka ansökan med e-post.
Bifoga referensuppgifter från pastor eller liknande.

Kontaktupgifter:

Projektledare
Karl-Oskar Fredriksson
0708-42 62 80
karloskar@beteldjursdala.se

Ordförande
Febe Boman
073-053 35 88