Publicerat 

Presidieutbildning

presidiet

Vill du veta mer om konsensusmetoder? På djupet?

Välkommen till presidieutbildning med konsensusmetoder i fokus!

Vi träffas i Norrmalmskyrkan i Stockholm två helger under våren för information, inspiration, reflektion och workshops. Syftet är att utbilda till att kunna vara presidium när konsensusmetoder används, så som de beskrivs i Equmeniakyrkans Manual för beslutsfattande, i t.ex. församlingsmöten,
styrelsemöten eller kyrkokonferensen.

NÄR? 4–5 februari 2017 och 1–2 april 2017. Vi börjar kl. 11 på lördagen och avslutar kl. 15 på söndagen.

VAR? I Norrmalmskyrkan i Stockholm

HUR? Anmäl dig här senast 16 januari 2017. Kursen kostar inget, men resa och logi får du betala själv.

VEM? Alla som är intresserade av att lära mer om att vara presidium.

VÄLKOMMEN!