Program för barnkonferensen 2018

Publicerat 
Torsdag

09.30 – 12.15 Incheckning, lära känna varandra och lek
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 KOMPIS Talkshow
14.00 – 15.00 Uteaktiviteter med frukt
15.00 – 15.30 Klok som en bok
15.30 – 17.00 Film eller pyssel
17.00 – 17.15 Samling

Fredag

08.45 – 09.00 Morgonandakt med dom vuxna
09.00 – 10.00 Samling
10.00 – 12.15 Musikpass
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 KOMPIS Talkshow
14.00 – 15.00 Uteaktiviteter
15.00 – 15.30 Klok som en bok
15.30 – 17.00 Film eller pyssel
17.00 – 17.15 Samling

Lördag

08.45 – 09.00 Morgonandakt med dom vuxna
09.00 – 10.00 Samling
10.00 – 12.15 PULS
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 KOMPIS Talkshow
14.00 – 15.00 Uteaktiviteter
15.00 – 15.30 Klok som en bok
15.30 – 17.00 Film eller pyssel
17.00 – 17.15 Samling