Projekt i Litauen

Veranda / Portico

Stöd till den litauiska baptistunionens arbete där man genom dialog, med hjälp av konst och kreativa uttryck försöker nå nya människor, både barn och...

Socialt arbete

Stöd till kyrkornas omfattande sociala arbete, som sker genom stiftelsen Pagalbos Centra samt till barnhemmet utanför staden Birzai.