Projekt i Pakistan

Talitha Kumi kvinnocenter

Centret ger rättsstöd och terapi till våldsutsatta kvinnor, utbildar i mänskliga rättigheter, samt driver barnmorskeutbildning, sömnadskurser etc.

Fredsbyggande och minoriteters rättigheter

Christian Study Centre utbildar strategiska grupper (organisationer, religiösa ledare, journalister m.fl) i fredsbyggande, samt ökar medvetenheten kring religiösa minoriteters rättigheter.2017-2019 pågår ett projekt vid...

Insatser tillsammans med Church of Pakistan

Vi är med och stödjer Church of Pakistans centrala organisation. Detta arbete gör vi i samråd med andra samfund i Norden.