Projekt i Pakistan

Talitha Kumi kvinnocenter

Centret ger rättsstöd och terapi till våldsutsatta kvinnor, utbildar i mänskliga rättigheter, samt driver barnmorskeutbildning, sömnadskurser etc.

Fredsbyggande och minoriteters rättigheter

Christian Study Centre sammanför och utbildar strategiska grupper i Pakistan (organisationer, religiösa ledare, journalister m.fl) med syfte att öka kunskap...

Insatser tillsammans med Church of Pakistan

Vi är med och stödjer Church of Pakistans centrala organisation. Detta arbete gör vi i samråd med bl.a. andra samfund i Norden....