Projekt i Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville)

Idrott för barn och unga

Evangeliska kyrkan i Kongo startade, med idrottsskolan i Brazzaville som förebild, under år 2023 upp idrottsverksamhet i staden Mindouli som ligger i departementet Pool...

Projekt - Vårdpersonal

Hälso- och sjukvård i Kongo Brazzaville

Behoven av hälso- och sjukvårdsinsatser i Kongo Brazzaville är stora. Speciellt stora är behoven på landsbygden där Evangeliska Kyrkan i Kongo (EEC) har ett...

Containrar Kongo

Materialbistånd

Equmeniakyrkan bidrar till arbetet i våra tre systerkyrkor i de båda Kongorepublikerna genom materialbistånd. Någon gång per år sänds en container med båtfrakt till...

Projekt - Kyrka i Kongo-Brazzaville

Evangelisation och församlingstillväxt

Evangeliska kyrkan i Kongo bedriver genom sitt Evangelisations-departement ett omfattande evangelisationsarbete. Bland mycket annat hålls varje vecka stora väckelsemöten i församlingen Centre d’Accueils lokaler...

Miljöarbete med fokus på jord- och skogsbruk

Trädplanteringsprojektet Agroforesterie lanserades första gången för runt 20 år sedan. Projektet är ett sätt för Evangeliska kyrkan i Kongo att svara mot myndigheternas mål...

Sociala och humanitära insatser

Organisationen ASUdh bedrivs gemensamt av Evangeliska kyrkan i Kongo, Equmeniakyrkan och Norska missionskyrkan. Den bildades år 1999 då det efter flera inbördeskrig fanns många...

Projekt - Elever vid pastorsutbildningen

Pastorsutbildning

Evangeliska kyrkan är huvudman för det Protestantiska Universitetet i huvudstaden Brazzaville. På den teologiska fakulteten utbildas pastorer och teologer. Kyrkan har även ett pastorsinstitut...

Idrottsskolan i Brazzaville

Idrottsskolan för barn och ungdom i Brazzaville erbjuder meningsfulla och sunda fritidsaktiviteter där barnen får lära sig respektera varandra och samarbeta i stället för...

Gatubarnsarbete i Brazzaville

Inbördeskrig, Hiv/aids, missbruk, skilsmässor och föreställningar om att barn kan vara häxor har gjort att många barn blivit föräldralösa eller kastats ut på gatan....