Projekt i Afrika

Projekt - Utbildning, skolsal med elever

Utbildning

Stöd till skolgång för barn från familjer med små ekonomiska resurser. I Kinshasa samt i Beno, Kwiluprovinsen, ges stöd till att betala en del...

Projekt - Barn som vinkar

Skolavgifter och matpaket

I Kongo Kinshasa finns många barn som förlorat ena (oftast fadern) eller båda föräldrarna. För mödrarna blir det ofta svårt att försörja familjen och...

Projekt - Idrottsskola

Idrottsskola

Inspirerade av Idrottsskolan i Brazzaville startade ett nytt idrottsprojekt i staden Kimpese, 2009. På denna idrottsskola finns ca 200 barn som leds av 14...

Mänskliga rättigheter, entreprenörskap och förbättrad miljö i två av CECs regioner

Det Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC) driver ett projekt för att på olika sätt stärka människors möjligheter till försörjning, och deras kapacitet att ta...

Projekt - församlingsstyrelse

Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa

Equmeniakyrkan vill bidra till att våra samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa stärker sin organisation och ekonomi så att de kan spela en allt större roll...

Projekt - Hope for deaf skolklass

Hope for the Deaf

Skola för döva barn och ungdomar, driftstöd. Funktionshindrade barn betraktas som mindre värdefulla av familjen och samhället och göms ofta undan. Metodistkyrkan vill ge dem...