Projekt i Eurasien

Närbild på ett fruktträd

Spanien missionärer

Spanien allmänt

Pastorsparet Raúl och Janet, som ansvarar för arbetet i Altea och Benidorm, är delvis betalda från Sverige och har blivit kända i flera församlingar...

Evangelisation till Ur-befolkning

Nordica School är en skolan med grundläggande utbildning för kristna från olika urfolk i norra Ryssland. Man träffas i ett antal sessioner på 2-3...

Bild över Kakasusbergen

Socialt konto

Stöd till arbete i olika centralasiatiska länder, där kristna är förföljda. Vi utvecklar kontakter men kan skriva väldigt lite om det av säkerhetsskäl för...

Sociala fonden

Stöd till läger för barn samt stöd till socialt utsatta familjer.

Kyrka i Sameland

Utveckla ett samiskt sätt att vara kyrka, utveckla och producera material på samiska (böcker, musik) samt bibelöversättningsarbete.

Grupp med elever

Business Coaching

Projektet ger stöd till f.d. alkoholiserade från kyrkans behandlingshem som startar mindre företag och även skapar arbeten åt fler som kommer från behandlingshemmen. Stöd...

Föreläsning i teologi

Evangelisation

Vi vill ge stöd till församlingsplantering i Ryssland på ett antal platser i olika delar av landet, evangelisationsarbete och pionjärarbete bland olika minoritetsfolk.

Engelskledare på barn- och ungdomsläger

Läger för barn och ungdomar

Tillsammans med ryska partner ordnas läger för barn och ungdomar, ett utbytesarbete där ryska och svenska ungdomsledare samarbetar i team.

Dignity in Equality

Moldavien är ett land drabbat av trafficking och andra sociala problem, och en viktig grundorsak är bristande jämställdhet. Beginning of Life arbetar under 2019-2021...

Veranda / Portico

Stöd till den litauiska baptistunionens arbete där man genom dialog, med hjälp av konst och kreativa uttryck försöker nå nya människor, både barn och...

Socialt arbete

Stöd till kyrkornas omfattande sociala arbete, som sker genom stiftelsen Pagalbos Centra samt till barnhemmet utanför staden Birzai.