Internationella projekt

Vi arbetar i projekt tillsammans med våra systerkyrkor och lokala organisationer på plats i olika länder.

Kristen enhet i Pakistan

Arbetet för kristen enhet i Pakistan bedrivs av Church of Pakistan

Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Genom att vara en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för...

Planteringav skog i Thailand

Bybaserad miljövård

Arbete för att bevara den hotade miljön i 6 Karenbyar i norra Thailand. Öka och fördjupa miljömedvetenheten. Utveckling och motivation av ett hållbart ...

Miljöarbete med fokus på jord- och skogsbruk

Trädplanteringsprojektet Agroforesterie lanserades första gången för runt 20 år sedan. Projektet är ett sätt för Evangeliska kyrkan i Kongo att svara mot myndigheternas mål...