Internationella projekt

Vi arbetar i projekt tillsammans med våra systerkyrkor och lokala organisationer på plats i olika länder.

Projekt mot alkoholmissbruk i Luozi

I Demokratiska republiken Kongo finns det stora sociala problem. En effekt av detta har blivit att många vänder sig till alkoholen. Alkohol skapar nu...

Socialt arbete

Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Genom att vara en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för...

Idrott för barn och unga

Evangeliska kyrkan i Kongo startade, med idrottsskolan i Brazzaville som förebild, under år 2023 upp idrottsverksamhet i staden Mindouli som ligger i departementet Pool...

Rehabilitering från alkoholmissbruk

Projekt - Vårdpersonal

Hälso- och sjukvård i Kongo Brazzaville

Behoven av hälso- och sjukvårdsinsatser i Kongo Brazzaville är stora. Speciellt stora är behoven på landsbygden där Evangeliska Kyrkan i Kongo (EEC) har ett...

Projekt - Hälso- och sjukvård i Kongo

Hälso- och sjukvård i Kongo Kinshasa

Equmeniakyrkan stöder två samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa; CEC – Communauté Évangélique du Congo (Evangeliska samfundet i Kongo, som har sitt ursprung i Missionsförbundets mission)...

Socialt arbete

Av säkerhetsskäl kan man ofta berätta väldigt lite via nätbaserade media om verksamheter som vi stöder; till och med bilder där det finns med...

Sunday school Syrien

Utbildning för barn- och ungdomsledare

Fellowship of Middle East Evangelical Churches  (FMEEC) är en föregångare till Mellanösterns Kristna Råd (MECC) som grundades 1974 och inkluderar de orientaliska och ortodoxa kyrkorna. FMEEC...

Near East School of Theology (N.E.S.T.)

Near East School of Theology (N.E.S.T) är en utbildningsinstitution som grundades 1932 ligger centralt beläget i Beirut, i stadsdelen Hamra nära det amerikanska universitetet.  Men rötterna till protestantisk teologisk...

Kundkorg full med mat

Fred för Syrien

Equmeniakyrkan fortsätter sin satsning för Syriens befolkning genom Synodens arbete. Mitt i det hopplösa läget så fortsätter människor att försöka skapa någon slags vardag....

Skolor för syriska flyktingbarn

Drygt hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor lever som flyktingar i sitt eget land eller någon annanstans. Att vara på flykt handlar...