Internationella projekt

Vi arbetar i projekt tillsammans med våra systerkyrkor och lokala organisationer på plats i olika länder.

Elever på pastorsutbildningen

Utbildning och fortbildning av pastorer och ledare

Förbundskyrkans teologiska seminarium utbildar och fortbildar pastorer och församlingsledare. Några pastorskandidater studerar på en teologisk högskola och får stipendier som täcker...

Evangelisation och församlingsutveckling

Förbundskyrkan i Ecuador satsar stort på evangelisation, församlingsgrundande arbete och församlingsutveckling. Varje år välkomnas nya grupper till samfundet och varje år...

Stöd till skolor

Förbundskyrkan i Ecuador driver tre grundskolor. En av dem ligger i ett område med mycket hög fattigdom och social utsatthet. Den skolan får visst...

Mot våld i hemmet och närmiljön

I Ecuador har könsrelaterat våld blivit ett allvarligt problem för folkhälsan. Statistik visar att under det första halvåret 2023 så mördades det en kvinna...