Batyr – TV evangelisation

Batyr och hans fru Enejan Nursen var bland de första kristna i landet Turkmenistan. De tvingades fly Turkmenistan efter fängelse och tortyr på grund av sin tro. Nu är de norska medborgare, och de har inte möjligt att återvända till sitt hemland. De arbetar med evangelisation och utbildning utanför Turkmenistan på en plats dit turkmener kan resa, samt med TV-mission på turkmenska och uzbekiska. Cirka en timme om dagen predikar Batyr på Kanal Hyatt och vinner på så sätt människor för Jesus. De lägger också mycket tid på att konversera med människor som ger respons på deras TV-program.

  • Region:
  • Land:
  • Ämnen:
  • Budget: 75.000 kr
  • Projektnummer: 47510

Se alla projekt

Related Agenda 2030 Goals

With "Batyr – TV evangelisation" we contribute to the following global goals for sustainable development.